Το “Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες” είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2012. Έδρα του Δικτύου είναι ο Δήμος Δωρίδος, εκεί όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας πόσιμου νερού στην Ελλάδα, ο ταμιευτήρας του Μόρνου.

Κύριο μέλημα του Δικτύου αποτελεί η περαιτέρω διεύρυνσή του, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δήμων. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Δίκτυο στοχεύει στο να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), ώστε να ενισχύσει το ευρωπαϊκό του προφίλ και να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε γνώση και ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρόκειται για μια νέα μορφή οργάνωσης Δικτύων Δήμων και περιφερειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαχείριση έργων εδαφικής συνεργασίας (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά κλπ), που υποστηρίζονται από την Επιτροπή Περιφερειών και είναι συνομιλητές της.

Το Δίκτυο έχει υπογράψει Σύμφωνα Συνεργασίας με το Γενικό Προξενείο του Ουζμπεκιστάν, την Πρεσβεία της Ουκρανίας και το Δήμο Μαριούπολης Ουκρανίας. Εξετάζονται συνεργασίες του Δικτύου με όμορα κράτη, όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία, χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε στενή συνεργασία, καθώς εκτός από τα κοινά σύνορα, διαχειρίζονται από κοινού υδάτινες επιφάνειες και διαπιστώνεται η ύπαρξη λιμνών που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή δράση του Δικτύου είναι η υποστήριξη του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, που φέρνει κοντά Δήμους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για  άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχει γίνει Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Συμφώνου Δημάρχων και είναι στη θέση να υποστηρίξει τα μέλη του/υπογράφοντες το Σύμφωνο, στην εφαρμογή συγκεκριμένων και μακροπρόθεσμων μέτρων για ένα υγιές, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον.

Οι Δήμοι που εντάσσονται στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, επωφελούνται πολλαπλά, καθώς η συμμετοχή σε ένα Δίκτυο με κοινές αξίες και στόχους για την υλοποίηση περιβαλλοντικών βελτιώσεων, συνεπάγεται την ανταλλαγή γνώσεων και τον προσδιορισμό των βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η συμμετοχή συμβάλει στην ενημέρωση των δημοτών τους, τόσο για την άμεση όσο και την έμμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Δυνητικά οι Δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν την ήπια τουριστική ανάπτυξη στις λίμνες, καθώς επίσης να συμμετάσχουν σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα ανάπτυξης.

Το 2020 το Δίκτυο έλαβε Πιστοποιητικό Διαχειριστικής και Τεχνικής Επάρκειας ISO -9001-2015, μέσω του οποίου είναι στη θέση να διαχειρίζεται έργα, να παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους Δήμους – μέλη του, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα.

Ο ρόλος του Δικτύου είναι συντονιστικός και οι Δήμοι – μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω, στόχοι του Δικτύου είναι:

 1. Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και ταυτοποίηση κοινών προβλημάτων στις λίμνες του δικτύου και τις περιοχές περιμετρικά αυτών.
 2. Η δημιουργία σειράς οδηγιών για την αειφόρο διαχείριση των λιμνών, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες στρατηγικές διατήρησης των φυσικών λιμνών, των ταμιευτήρων και των λιμνοθαλασσών, σε σχέση με το φυσικό δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον.
 3. Η χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών υδάτινων συστημάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί βάση δεδομένων, που θα ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, όσον αφορά την τοποθεσία, τη μορφομετρία των λιμνών, ταμιευτήρων και λιμνοθαλασσών, στην οποία θα καταγράφονται τα προβλήματα της κάθε περιοχής.
 4. Η γνωστοποίηση στους πολίτες κάθε Δήμου – μέλους, των θεμάτων που εξετάζονται στις περιοχές τους και η ανάγκη για αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς το τοπικό περιβάλλον, μέσω οργάνωσης κοινών δράσεων ενημέρωσης.
 5. Η κοινή δραστηριοποίηση των μελών του για την προαγωγή πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 6. Η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, καθώς και με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς και η διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων μορφών ανάπτυξης, απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των μελών του.
 7. Η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του Δικτύου, αλλά και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους και η οργάνωση κοινών δράσεων προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ.

Όλα τα παραπάνω υπηρετούν τον βασικό στόχο του Δικτύου, που είναι η προστασία των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αειφόρος ανάπτυξη και η ευαισθητοποίηση των δημοτών, έτσι ώστε οι δράσεις του να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οφέλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Το Δίκτυο αριθμεί έως σήμερα τα ακόλουθα 45 Μέλη από Ελλάδα, Κύπρο, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Τακτικά Δήμοι – Μέλη:

 1. Δήμος Αγράφων
 2. Δήμος Αγρινίου
 3. Δήμος Αιγιαλείας
 4. Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
 5. Δήμος Αμφιλοχίας
 6. Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης
 7. Δήμος Αργιθέας
 8. Δήμος Βέροιας
 9. Δήμος Βόλβης
 10. Δήμος Δεσκάτης
 11. Δήμος Δομοκού
 12. Δήμος Δωδώνης
 13. Δήμος Δωρίδος
 14. Δήμος Έδεσσας
 15. Δήμος Ζηρού
 16. Δήμος Ήλιδας
 17. Δήμος Ηράκλειας
 18. Δήμος Θέρμου
 19. Δήμος Θηβαίων
 20. Δήμος Ιωαννιτών
 21. Δήμος Καλαβρύτων
 22. Δήμος Καρδίτσας
 23. Δήμος Καρπενησίου
 24. Δήμος Λάρνακας
 25. Δήμος Λαμιέων
 26. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
 27. Δήμος Μαραθώνος
 28. Δήμος Ναυπακτίας
 29. Δήμος Νικολάου Σκουφά
 30. Δήμος Ορχομενού
 31. Δήμος Παρανεστίου
 32. Δήμος Πωγωνίου
 33. Δήμος Σερβίων
 34. Δήμος Σοφάδων
 35. Δήμος Χερσονήσου
 36. Κοινότητα Βορόκληνης Κύπρου

Συνδεδεμένα Μέλη:

 1. Κοινότητα Αλάσσας Κύπρου
 2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 3. Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ)
 4. Πόλη Bucha – Ουκρανία
 5. Πόλη Lebedyn – Ουκρανία
 6. Δήμος Bansko – Βουλγαρία
 7. Δήμος Razlog – Βουλγαρία
 8. Δήμος Pogradec – Αλβανία
 9. Δήμος Pustec – Αλβανία
Copyright © lakesnetwork.org