Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος

  Γιώργος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δήμου Δωρίδος

 • Αντιπρόεδρος

  Παντελής Χειμωνίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λάρνακας 

 • Γενικός Γραμματέας

  Δημήτριος Σκορδόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγρινίου 

 • Ταμίας

  Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος Δήμου Αργιθέας 

 • Μέλος

  Ιωάννης Μπουλές, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ναυπακτίας

 • Μέλος

  Γεώργιος Κουτσάκης, Δήμαρχος Δήμου Ηράκλειας

 • Μέλος

  Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος Δήμου Ιωαννιτών 

 • Αναπληρωματικό Μέλος

  Δημήτριος Ζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σερβίων

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής

 • Πρόεδρος

  Γιάννα Καλημέρη, Αντιδήμαρχος Δήμου Θέρμου

 • Αντιπρόεδρος

  Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αντιδήμαρχος Δήμου Ζηρού

 • Μέλος

  Βασίλειος Χριστόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αιγιαλείας

Copyright © lakesnetwork.org