Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος
  Γιώργος Καπεντζώνης
 • Αντιπρόεδρος
  Ελένη Λουκά
 • Γενικός Γραμματέας
  Δημήτρης Σκορδόπουλος
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
  Λάμπρος Τσιβόλας
 • Ταμίας
  Δήμητρα Κάκαρη
Copyright © lakesnetwork.org