Δήμος Razlog – Βουλγαρία

Ο Δήμος Razlog βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών Ρίλα, Πιρίν και Ροδόπης και περιλαμβάνει τμήματα της κοιλάδας Razlog. Η υπέροχη φύση του  εκφράζεται από τα δύο εθνικά πάρκα στην περιοχή του Δήμου – τα Εθνικά Πάρκα Πιρίν και Ρίλα. Το Εθνικό Πάρκο Πιρίν περιλαμβάνεται στη σύμβαση για τη Προστασία Αξιοθέατων της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο Πιρίν υπάρχουν περισσότερα από 100 είδη πουλιών και πάνω από 1.100 είδη φυτών, μεταξύ των οποίων το σύμβολο του βουνού – το εντελβάις. Τα πιο πολύτιμα μέρη του Πιρίν αποτελούν τα χαρακτηριστικά καταφύγια, όπως για παράδειγμα το «Bayuvi Dupki – Djinjiritsa».

Ο Δήμος Razlog καλύπτει την πόλη Razlog και 7 χωριά – τα Banya, Gorno Draglishte, Dolno Draglishte, Dobarsko, Bachevo, Godlevo και Eleshnitsa. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Razlog είναι 19.967 κάτοικοι. Στην πόλη Razlog ζουν 11.590 κάτοικοι και οι υπόλοιποι 8.107 στους υπόλοιπους οικισμούς.

Η φύση είναι το μεγαλύτερο προσόν του Δήμου Razlog και είναι πραγματικά σημαντικό για την κοινότητα να προστατεύει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά πάρκα, τη δασοκομία και τις γεωργικές εκτάσεις στην κοιλάδα.

Οι κύριοι αναπτυγμένοι τομείς είναι ο τουρισμός και η γεωργία.

Copyright © lakesnetwork.org