ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων. Εργαλείο καινοτομίας & άμεσης επανένταξης των Αγράφων στην αναπτυξιακή διαδικασία»

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δικτύου Λιμνών και του Δικτύου Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ στην Έκθεση ATTICA Green Expo (γήπεδο Tae Kwon Do-Κλειστό Φαλήρου), την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στις 18:00, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα:

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων. Εργαλείο καινοτομίας & άμεσης επανένταξης των Αγράφων στην αναπτυξιακή διαδικασία»

Από τους:

– Ανδρέα Στεργίου, Δήμαρχο Αργιθέας, Πρόεδρο του Δικτύου «Πίνδος» και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»

-Αλέξη Καρδαμπίκης, Δήμαρχο Αγράφων

-Παναγιώτη Νάνος, Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα

Κινητήριος δύναμή η συνεργασία των ορεινών Δήμων Αργιθέας, Αγράφων, Λίμνης Πλαστήρα.

Η ανοιχτή, ισότιμη και δημιουργική συνεργασία των τριών Δημάρχων των Δήμων Αργιθέας, Αγράφων και Λίμνης Πλαστήρα είναι η κινητήριος δύναμη, για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και την εφαρμογή ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου, με βάση το οποίο για πρώτη φορά εγκρίνονται και υλοποιούνται τοπικά και διαπεριφερειακά αναγκαία και σημαντικά έργα, που βγάζουν τα Θεσσαλικά και Ευρυτανικά Άγραφα από την απομόνωση και δημιουργούν αισιοδοξία και ορατότητα για το μέλλον.

Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα, που αναδείχθηκε στην ειδική ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων- Εργαλείο Καινοτομίας και Άμεσης Επανένταξης των Αγράφων στην Αναπτυξιακή Διαδικασία», που διοργάνωσαν από κοινού το Δίκτυο Ορεινών Δήμων «Πίνδος» και το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες». Τα δύο περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά Δίκτυα υποστηρίζουν με συντονισμένες πρωτοβουλίες τους τις κοινές δράσεις και το έργο των τριών ορεινών Δήμων-Μελών τους.

Copyright © lakesnetwork.org