Τριήμερο Συνέδριο με τίτλο: «Προς τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη και την Κλιματική Ουδετερότητα, με οδηγό το καθαρό νερό»

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Από το Δίκτυο Πόλεων Με Λίμνες, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece και το Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με την υποστήριξη του Πράσινο Ταμείο.

10-12 Μαρτίου 2023

Υπό το πρίσμα: «Κλιματική ουδετερότητα- Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση- Η κρίσιμη διασταύρωση πόσιμου νερού & υπογείων υδάτων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον»

Από εκπροσώπους: της Κυβέρνησης, Κομμάτων, του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Επιστημονικών Φορέων και της Επιχειρηματικότητας.

Παρουσιάζονται: το αποτύπωμα της διαχρονικής περιβαλλοντικής κρίσης και ο σχεδιασμός, οι τεχνολογικές, χρηματοδοτικές θεσμικές λύσεις, οι μελέτες και τα έργα, για τη Δυτική Ελλάδα, με βάση αναφοράς το νομό Ηλείας.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Οι κύριες αιτίες των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση των υδάτων αλληλοσυνδέονται. Σε αυτές συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή, οι χρήσεις της γης, οι οικονομικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή ενέργειας, η βιομηχανία, η γεωργία και ο τουρισμός, η αστική ανάπτυξη και οι δημογραφικές μεταβολές. Η πίεση από τις εν λόγω αιτίες λαμβάνει τη μορφή της εκπομπής ρύπων, της υπερεκμετάλλευσης (καταπόνησης) των υδατικών πόρων, των φυσικών αλλαγών των υδάτινων μαζών και των ακραίων φαινομένων, όπως πλημμύρες και ξηρασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω απειλείται η οικολογική και χημική κατάσταση των υδάτων, περισσότερες περιοχές κινδυνεύουν από λειψυδρία και τα υδάτινα οικοσυστήματα – από τις υπηρεσίες των οποίων εξαρτώνται οι κοινωνίες μας – ενδέχεται να καταστούν πιο ευάλωτα σε ακραία φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία.

ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τους

όρους, τους κανόνες και τις επιταγές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το στόχο σταδιακής μείωσης των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά 55% μέχρι το 2030, 80% μέχρι το 2040 και της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, που αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, στον μετριασμό του αποτυπώματος της.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ: Το πλούσιο υδατικό δυναμικό της Δυτικής Ελλάδας και της Ηλείας, σε επιφανειακά και υπόγεια νερά: λίμνες, βιότοπους, ποτάμια, πηγές, ιαματικές πηγές υδροφόρο ορίζοντα και το θαλάσσιο μέτωπο, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα του νέου σχεδιασμού, προς αναζήτηση λύσεων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, κλιματικής θωράκισης και ανθεκτικότητας, που εξουδετερώνουν το αρνητικό αποτύπωμα της περιβαλλοντικής κρίσης και αναδεικνύουν το φυσικό απόθεμα ως πηγή ζωής, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικού πλούτου.

Ειδικότερα από τις εργασίες του Συνεδρίου αναδεικνύεται το μήνυμα ότι:

«Το νερό δεν είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά και ένα κοινό αγαθό και ένας περιορισμένος πόρος, που πρέπει να προστατεύεται και να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ωστόσο, δέχεται πιέσεις από πολλές διαφορετικές χρήσεις από διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, η βιομηχανία, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η ενέργεια».

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στις εργασίες του Συνεδρίου παρουσιάζονται επίσης οι επιστημονικές, θεσμικές και τεχνικές λύσεις,

τα προγράμματα, οι δράσεις, οι μελέτες και τα έργα:

Χωροταξικού -πολεοδομικού σχεδιασμού- χρήσεων γης, προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου μετώπου, βιοτόπων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Υποδομών και Δικτύων Μεταφορών, Ενέργειας Ύδρευσης- Αποχέτευσης, Βιολογικών Καθαρισμών, Ανακύκλωσης Νερού και σύγχρονων Τεχνολογιών.

Αντιπλημμυρικής θωράκισης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και προστασίας των εδαφών από

διάβρωση.

Προστασίας της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων.

Ύδρευσης, άρδευσης και για όλες τις χρήσεις νερού των τοπικών κοινωνιών. Αποκατάστασης και ανάσχεσης φαινομένων υφαλμύρινσης.

Διατήρησης της βιοποικιλότητας και του υδάτινου ισοζυγίου.

Προστασίας των υδάτων σε περιοχές πέριξ των ΧΥΤΑ και των Βιολογικών εγκαταστάσεων της

Περιφέρειας.

Ορθολογικής χρήσης του νερού σε γεωργικές καλλιέργειες, οικιακή, αστική και βιομηχανική χρήση.

Αντιμετώπισης προβλημάτων έλλειψης ή ακαταλληλότητα του νερού (λειψυδρία, ρύπανση και μόλυνση νερού, κατανάλωση).

Οι τριήμερες δραστηριότητες του Συνεδρίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο πρόγραμμα:

ΞΕΚΙΝΟΥΝ την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, στις 6.30 το απόγευμα, με ανοιχτή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

Ακολουθεί στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνέντευξη Τύπου των διοργανωτών, προς τους δημοσιογράφους περιφερειακών και εθνικών μέσων ενημέρωσης, στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30, με τον κύριο κορμό των εργασιών του Συνεδρίου, στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ το απόγευμα του Σαββάτου με Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο.

Και την εκδήλωση απονομής των Βραβείων «ΑΝΤΑΙΟΣ Awards» του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» σε Αίθουσα του Olympic Village Hotel Αρχαίας Ολυμπίας, σε Προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε Διακυβέρνηση, Επιστήμη, Τέχνη, Τεχνολογία, Αθλητισμό, Πολιτισμό, Κοινωνία- Επικοινωνία στην προστασία του Περιβάλλοντος. Εκδήλωση που θα πλαισιωθεί από μουσικό πρόγραμμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ με παράλληλες εκδηλώσεις και επισκέψεις σε περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας και αξίας και περιβαλλοντικά έργα του Νομού Ηλείας.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [299.74 KB]

Copyright © lakesnetwork.org