Τοποθέτηση-χαιρετισμός Βουλευτή και Β΄ Αντιπροέδρου Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος & Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, κ. Γιώργου Αρβανιτίδη, στο Συνέδριο “Αξιοποίηση και Διαχείριση Λιμνών- Δύο λέξεις πολλές έννοιες και ερμηνείες”, 30-31/10/2021

«Αξιοποίηση-Διαχείριση Λιμνών=Βιώσιμη Ανάπτυξη-Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Σεβασμός σε κάθε οικοσύστημα, χωρίς την εξάντληση των δυνατοτήτων του και προσαρμογή και αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Κρίσης που βιώνουμε….. Ανάπτυξη Υδατοδρομίων: Ευκαιρίες εναλλακτικού τουρισμού & αξιοποίηση παραλίμνιων περιοχών με παράλληλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες»

Copyright © lakesnetwork.org