Τοποθέτηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Καλλιόπης Κυριακίδου – Τσιάγγου, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεωργίου Κασαπίδη, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 27.03.2021

Η κ. Κυριακίδου συνεχάρη τις εργασίες πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στις 27.03.2021 και την “…Πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους Δήμους για ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών εντός της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης…Επιδίωξη της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί οι Δήμοι της δικαιοδοσίας της να ενταχθούν στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, προκειμένου να επωφεληθούν των σημαντικών στόχων και δράσεων του…Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η εξυγίανση, η διατήρηση και η ανάδειξη του υδάτινου δυναμικού μας και του φυσικού περιβάλλοντος των λιμνών μας με την εξαιρετική τους βιοποικιλότητα, την διαχρονική τους ιστορία και το πολιτισμικό τους αποτύπωμα…. Προχωρούμε για μια Πράσινη Περιφέρεια, όπου οι Λίμνες θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι…”

Copyright © lakesnetwork.org