Το Δίκτυο Πόλεων Με Λίμνες Γιορτάζει Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Αφορμή για την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων για την προστασία του νερού, είναι η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η κρίση του νερού αποτελούν σήμερα παγκοσμίως τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η περιορισμένη διαθέσιμη ποσότητα νερού ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και η ρύπανσή του από ανθρωπογενείς δραστηριότητες δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και συμβάλλουν καταλυτικά στην επιδείνωση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού στον πλανήτη.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που αφορούν στην προστασία και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Είναι υποστηρικτής του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, με στόχο να προωθήσει τους σκοπούς του Συμφώνου στα μέλη του. Σκοπός του Συμφώνου των Δημάρχων είναι η προώθηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

Το νερό και η ενέργεια είναι δύο στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα. Κάθε σταγόνα νερού που διασώζεται, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και των σχετιζόμενων με αυτήν εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η εξοικονόμηση ενέργειας, επιπλέον, βοηθάει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και επομένως και στην προστασία των υδάτινων πόρων.

Το νερό είναι η κληρονομιά μας για το μέλλον.

Copyright © lakesnetwork.org