Συνεδρίαση 2ου Διοικητικού Συμβουλίου 2021 του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Στις 19 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συσκέψεων Zoom.us, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.  Ενημέρωση για τις θεματικές ενότητες και τη διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2021 με τηλεδιάσκεψη.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα επτά από τα οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συγκεκριμένα οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος ΔΣ
 2. Παντελής Χειμωνίδης, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 3. Δημήτριος Σκορδόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ
 4. Ανδρέας Στεργίου, Ταμίας ΔΣ
 5. Ιωάννης Μπουλές, Εκπρόσωπος Διεκδίκησης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων
 6. Γεώργιος Κουτσάκης, Μέλος
 7. Βασίλειος Βλέτσας, Μέλος
 8. Δημήτριος Ζάκης, ΑΠΩΝ

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. Ιωάννα Καλημέρη, Πρόεδρος
 2. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αντιπρόεδρος
 3. Βασίλειος Χριστόπουλος, Μέλος

Επίσης παρίσταντο οι κ.κ Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστής του Δικτύου, Έλενα Μουρελάτου, Επιστημονική Συνεργάτης του Δικτύου και Νίκος Χούτας, Εξωτερικός Συνεργάτης του Δικτύου. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης με τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο «Ενημέρωση για τις θεματικές ενότητες και τη διαδικασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2021 με τηλεδιάσκεψη»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Καπεντζώνης, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, στις 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom.us παρουσίασε στο Συμβούλιο τις θεματικές ενότητες της Συνέλευσης, όπως ακολουθούν:

1η θεματική ενότητα: «Προσαρμογή σ’ ένα κόσμο που αλλάζει». Με γνώμονα την Κλιματική Αλλαγή, η ενότητα θα παρουσιάζει τα σύγχρονα προβλήματα που ταλανίζουν τους Δήμους αλλά και τις λύσεις που θα προταθούν αντιμετώπισης των έκτακτων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Έχουν προσκληθεί και θα τοποθετηθούν επί του θέματος οι κ.κ Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος Ελληνικής Βουλής, Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αριστεράς, Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος Αργιθέας, Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Στέλλα Κυριακίδου,     Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2η Θεματική Ενότητα: Αλλαγές στο Νομικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης. Αναφορά στις αλλαγές στο Νόμο 4412 και στον Εκλογικό Νόμο.

3η Θεματική Ενότητα, Διοικητικά Θέματα:

 1. Απολογισμός δραστηριοτήτων έτους 2020.
 2. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του έτους 2020.
 5. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2021
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης όποιος συμμετέχοντας επιθυμεί μπορεί να προβεί σε μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση για τον τόπο του ή για κάποιο θέμα που θα επιθυμούσε να επισημάνει, σε διαφορετικό δωμάτιο της πλατφόρμας zoom.us. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Συνέλευσης, θα μεταδίδεται ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου καθώς και από τη σελίδα του Δικτύου στο facebook.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση θα καλύπτεται και συντονίζεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Αύριο Σάββατο 20.03.2021 στις 12:00, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom.us και να συζητήσουμε τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης για όλους τους συμμετέχοντες πρόκειται να γίνει μια δοκιμαστική σύνδεση στο zoom.us, την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης, την Παρασκευή, 26.03.2021 στις 13:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση,

ενέκρινε ομόφωνα

Την ανωτέρω παρουσίαση του Προέδρου των θεματικών ενοτήτων και της διαδικασίας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27.03.2021, στις 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom.us.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 3/2021.

Copyright © lakesnetwork.org