Skip to main content

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη μελέτη δημιουργίας τεχνικού έργου Εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμένης επί του Καρπενησιώτη ποταμού.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και συνακόλουθα αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Στους βασικούς σκοπούς του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες εντάσσονται ενδεικτικά, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τα μέλη του. Η υλοποίηση έργων για λογαριασμό των μελών του ιδιαίτερα αυτών που δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική και τεχνική επάρκεια, ή δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Η εκπόνηση, ωρίμανση και υλοποίηση μελετών, Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων, για λογαριασμό των μελών του, καθώς και η λήψη των απαραίτητων αδειών.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, διαθέτει την απαραίτητη τεχνική ικανότητα, την οργανωτική δομή και στελέχωση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο,   για την υποστήριξη των μελών του στην  εκπόνηση  και  υλοποίηση μελετών.

Η υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της «τεχνικής μελέτης κατασκευής εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού», είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία για τις υπηρεσίες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της.

Πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, θα συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων, που στόχο έχουν τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με άμεση ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας και του αναπτυξιακού προσανατολισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, από την αξιοποίησή της για την κατασκευή του έργου που θα προσδώσει πολλαπλά οικονομικά οφέλη στους κατοίκους της.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της συνεργασίας  των  δύο Αναθετουσών Αρχών η οποία θα εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.