Συνάντηση Του Δημάρχου Δωρίδος Και Προέδρου Δικτύου Πόλεων Με Λίμνες, Γιώργου Καπεντζώνη Με Τη Φώφη Γεννηματά Και Αντιπροσωπεία Του ΠΑ.ΣΟ.Κ

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δωρίδος στο πλαίσιο ενημέρωσης των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων για τις επιπτώσεις από την κατασκευή της τεχνητής λίμνης του Μόρνου και την καταβολή αντισταθμιστικού τιμήματος, συναντήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, στα γραφεία του κινήματος στη Χαριλάου Τρικούπη, με την Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ Φώφη Γεννηματά, τον Γραμματέα Οργανωτικού και π. Δήμαρχο Καλλιθέας και π. Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Κώστα Ασκούνη και το Γραμματέα Περιβάλλοντος Γιάννη Ράπτη. Το Δήμο Δωρίδος εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Τσιλίκης και ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

Παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες όλες οι πτυχές των επιπτώσεων στη Δωρίδα, από την κατασκευή της λίμνης του Μόρνου, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Το άδικο και ασφυκτικό πλαίσιο των περιοριστικών όρων που έχει επιβληθεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τη λίμνη, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής από τη μεγάλη αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των αστικών εμπορικών κέντρων, που είχε ως επακόλουθο την αύξηση του κόστους ζωής, προϊόντων, μεταφορών, υπηρεσιών, κλπ και την εγκατάλειψη από τον ενεργό πληθυσμό.

Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, τη διάβρωση των ακτών, τα προβλήματα στην καλλιεργήσιμη γη στην πεδιάδα του Μόρνου, στην υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, και τελικά στο αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η διαχείριση των υδάτων της λίμνης από τον αρμόδιο φορέα, σε πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου Δωρίδος.

Παρουσιάστηκε η νομική βάση για την υποστήριξη καταβολής του αντισταθμιστικού τιμήματος,που είναι το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλύθηκε διεξοδικά,η υποχρέωση καταβολής αντισταθμιστικού τιμήματος από τον φορέα διαχείρισης υδάτων στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και στους άλλους Δήμους, που μέσα στα γεωγραφικά τους όρια υπάρχουν τεχνητές ή φυσικές λίμνες που υδροδοτούν την Περιφέρεια Αττικής.

Η Φώφη Γεννηματά και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ ευχαρίστησαν την αντιπροσωπεία του Δήμου για την ενημέρωση, αναγνώρισαν το δίκαιο αίτημα του,και δήλωσαν ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες στήριξης της προσπάθειας, για καταβολή αντισταθμιστικού τιμήματος, αναλαμβάνοντας σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Δήμο Δωρίδος.

Copyright © lakesnetwork.org