Συμμόρφωση του Δικτύου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεταξύ της εταιρείας “Taseis Management ΕΠΕ” και του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, υπεγράφη συμφωνητικό, μέσω του οποίου ο πρώτος συμβαλλόμενος ανέλαβε την εκτέλεση του έργου συμμόρφωσης του Δικτύου, με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(…..)

Copyright © lakesnetwork.org