ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ATTICA GREEN EXPO, 24-27/5/2023

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχοντας στόχο την προβολή των Δήμων-Μελών του, την αναζήτηση συνεργασιών σε θέματα περιβάλλοντος και ανταλλαγής εμπειριών προς επίλυση των σύνθετων περιβαλλοντικών θεμάτων και την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τα Μέλη του σε θέματα σχετικά με την κυκλική οικονομία, την κλιματική κρίση και την βιώσιμη ανάπτυξη, θα συμμετάσχει με κοινό περίπτερο με το Δίκτυο Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ, με το οποίο συνεργάζεται και συνοδοιπορεί σε θέματα κοινών περιβαλλοντικών ζητημάτων που απασχολούν τα Μέλη τους,

στην Έκθεση ATTICA GREEN EXPO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24-27 Μαΐου 2023, στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου.

Αποτελεί μια έκθεση με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο, η οποία συνδέει τους πολίτες με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς. Βασικός άξονας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, η ενημέρωση για το θετικό οικολογικό αντίκτυπο αλλά και η ανάδειξη της προσπάθειας των εταιρειών, των φορέων και της ΚτΠ σε καινοτόμες δράσεις και πρακτικές που αφορούν την κοινωνία μας. Παράλληλα, θα δοθεί βαρύτητα στην σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, στην διαχείριση αγαθών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στην ανακύκλωση, στην δεντροφύτευση μέχρι και στα οφέλη του Vegan τρόπου ζωής.

Όσα Μέλη επιθυμούν, μπορούν να στείλουν στην παρακάτω δ/ση μας, οποιοδήποτε υλικό διαθέτουν για τον Δήμο τους και τις λίμνες, (διαφημιστικά φυλλάδια, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ) προκειμένου να διανεμηθεί στο κοινό της Έκθεσης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου Φωκίδας

ΤΚ 33056

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Υπόψη κ. Μαριάννας Καραχάλιου

Τ.: 6970963990

Copyright © lakesnetwork.org