Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κήρυξη των Δήμων σε κατάσταση Κλιματικής Έκτακτης Ανάγκης

Αγαπητά Μέλη του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες,

Ζούμε σε μια εποχή κρίσιμη για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Οι προκλήσεις είναι πολλές και πρωτοφανείς, αλλά το χρέος μας πρέπει να είναι πάντοτε και ακέραια στραμμένο προς το γενικό καλό και την ευημερία όλων.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες όπως πάντα έτσι και τώρα, επιτελώντας το χρέος του για στήριξη των Μελών του στον τομέα του περιβάλλοντος, σας ενημερώνει για το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019, για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάσταση Κλιματικής Έκτακτης Ανάγκης, στην προσπάθεια αφύπνισης των κρατών ανάληψης μέτρων για την κλιματική αλλαγή.

Βάσει του Ψηφίσματος, η κατάσταση Έκτακτης Κλιματικής Ανάγκης απευθύνεται σε επίπεδο Εθνικό, Περιφερειακό αλλά και Τοπικό. Οι Δήμοι εφόσον επιθυμούν να συμβαδίσουν με το Ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή, μπορούν να το θέσουν ως θέμα στο Δημοτικό τους Συμβούλιο, λαμβάνοντας την απόφαση να κηρύξουν και τον δικό τους Δήμο σε Έκτακτη Κλιματική Ανάγκη.

Σχετικά με το Ψήφισμα μπορείτε να δείτε τις συνημμένες εικόνες και για διευκόλυνσή σας το συνημμένο σχέδιο εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εφόσον το Δημοτικό σας Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, παρακαλούμε να την αποστείλετε στη Γραμματεία του Δικτύου, κ. Μαριάννα Καραχάλιου (τηλ.:6970963990, 26343-50028), προκειμένου να την αποστείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια παρακολούθησης του συγκεκριμένου θέματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για την οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και βοήθεια χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Μαριάννα Καραχάλιου
Τηλ.: 6970963990, 26343-50028.

Copyright © lakesnetwork.org