Πρώτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2020

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασε στη Αθήνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου Γεωργίου Καπεντζώνη αποφάσισε τα παρακάτω:

 1. Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση για το έτος 2020 των παρακάτω δράσεων:
  1. Ενέργειες διεκδίκησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων για την χρήση των υδατικών πόρων.
  2. Δημιουργία υδατοδρομίων σε λίμνες.
  3. Σύμφωνο Δημάρχων. Υποστήριξη των μελών για ενημέρωση, παρακολούθηση, βοήθεια εκπόνησης μελέτης και υποβολής Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).
  4. Κυκλική Οικονομία. Εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία και ενημέρωση των Δήμων.
  5. Εγγραφή νέων μελών εντός και εκτός Ελλάδας.
  6. Συνέδριο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος.
  7. Συμμετοχή στην Έκθεση Θεματικού Τουρισμού στην Κύπρο τον Μάρτιο 2020.
  8. Επίσκεψη στην Κοινότητα Άλασσας Κύπρου, μέλους του Δικτύου, μετά από πρόσκληση του Κοινοτάρχη κ. Αιμίλιου Ττοφαλή και υποστήριξη της για λήψη αντισταθμιστικών ωφελημάτων.
  9. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για χρηματοδότηση Δράσεων του Δικτύου.
  10. Την πραγματοποίηση τον Σεπτέμβριο 2020 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στον Δήμο Σερβίων, με θεματικές ενότητες που θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες.
  11. Την συμμετοχή στην Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος VERDE.TEC, στις 20-22 Μαρτίου 2020 στο MEC Παιανίας, με εκθεσιακό περίπτερο υποστήριξης και προβολής των Δήμων – μελών του.
  12. Τη συμμετοχή του Δικτύου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europaragedon + YouthExchange 2020, μετά την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτες ενέργειες είναι δύο συναντήσεις με τους εταίρους στην Πολωνία. Θα παραστούν νέοι από τους Δήμους – μέλη του Δικτύου και θα συμμετάσχουν σε διαδραστικά σεμινάρια και αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο την προώθηση συμμετοχής ΑμΕΑ στην άθληση.
  13. Παρέμβασή του Δικτύου και υποστήριξη των Δήμων, για ακύρωση της κοινής απόφασης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού Ευήνου του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020.
  14. Την πραγματοποίηση της επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην Κύπρο και στο Δήμο Λάρνακας που είναι μέλος του Δ.Σ του Δικτύου
Copyright © lakesnetwork.org