Πρόσκληση Σύγκλισης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έτους 2017

Σας καλούμε  στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση έτους  2017  του  Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, που θα πραγματοποιηθεί στο  Αγρίνιο,  στο Ξενοδοχείο AGRINIO  IMPERIAL, το  Σάββατο και  την  Κυριακή 18  και  19 Μαρτίου  2017, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

Σάββατο 18 Μαρτίου, ώρα 10:30

Θέμα 1°: Παρουσίαση Νέων Μελών του Δικτύου
Θέμα 2°: Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού  οικονομικού έτους 2016
Θέμα 3°:Έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής οικονομικού έτους 2016
Θέμα 4°: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για την οικονομική  διαχείριση του έτους 2016
Θέμα 5°:Έγκριση Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017
Θέμα 6°: Απολογισμός δραστηριοτήτων έτους 2016
Θέμα 7°: Προγραμματισμός  δράσεων  έτους 2017
Θέμα 8°:Τροποποίηση Καταστατικού
Θέμα 9°: Παρουσίαση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων, για ένταξη του Δικτύου και των μελών

Κυριακή 19 Μαρτίου, ώρα 10:30

Θέμα 1°: Παρουσίαση της Κοινοτικής Οδηγίας «Water -Energy- Food Nexus», η άρρηκτη σχέση νερού & ενέργειας
Θέμα 2° : Ενημέρωση για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων
Θέμα 3°: Ο ρόλος του Δικτύου ως φορέα υποστήριξης των μελών του για να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Ελεύθερη συζήτηση – προτάσεις

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δικτύου

Γιώργος Καπεντζώνης
Δήμαρχος Δωρίδος

Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΣ 18-19/03/2017

Copyright © lakesnetwork.org