Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

Η 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2021, πραγματοποιήθηκε την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 12:30, με τηλεδιάσκεψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συσκέψεων Zoom.us.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποτίμηση συμπερασμάτων Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου της 27ης Μαρτίου 2021.
  2. Υποστήριξη Δήμων/μελών στην υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων.
  3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021.
  4. Συζήτηση.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Γεώργιος Καπεντζώνης

Δήμαρχος Δωρίδος

Copyright © lakesnetwork.org