ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22.12.2021

7η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2021.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 13:30, με τηλεδιάσκεψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συσκέψεων Zoom.us.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση περί αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απολογισμός δράσεων του Δικτύου έτους 2021.
  3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2021.
  4. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2022.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού 2022.
  6. Ανανέωση των συμβάσεων: Με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δικτύου, Ινστιτούτο «Odysseus & Athena Institute». Με τον Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δικτύου, κ. Ανδρέα Μηλιώνη. Με τον Νομικό Σύμβουλο του Δικτύου, κ. Γεώργιο Βλαχάκη. Με τον Λογιστή του Δικτύου, κ. Βασίλειο Κωστούλα.

https://lakesnetwork.org/wp-content/uploads/ΠΡΑΚΤΙΚΟ-7ο-ΔΣ-22.12.2021.pdf

Copyright © lakesnetwork.org