Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης στις 20.01.2021, μεταξύ εκπροσώπων του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και του Ευρωβουλευτή, κ. Πέτρου Κόκκαλη

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες ενημέρωσης των Μελών του για την κήρυξη των Δήμων σε Κατάσταση Έκτακτης Κλιματικής Ανάγκης, βάσει του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 28 Νοεμβρίου 2019. Οι Δήμοι – Μέλη του Δικτύου απέστειλαν τις αποφάσεις τους στο Δίκτυο, το οποίο έπειτα τις προώθησε στην καθ’ ύλην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ευρωβουλευτή, κ. Πέτρου Κόκκαλη.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από μέρους του κ. Κόκκαλη, η Διευθύντρια του Γραφείου του Ευρωβουλευτή, κ. Νατάσα Κανναβού καθώς και στελέχη των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Πόλεων & Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν:

  1. Οι δράσεις του Δικτύου που στοχεύουν στην προσαρμογή των Μελών του στην Κλιματική Αλλαγή, όπως η συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και η εφαρμογή των επιταγών του Εθνικού Σχεδίου για τις Πράσινες Συμβάσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
  2. Η Νέα Οδηγία για το Νερό, με αναφορά στο παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δωρίδος για το πόσιμο νερό της Λίμνης του Μόρνου και τη διεκδίκηση των αντισταθμιστικών μέτρων για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που επέφερε η δημιουργία του φράγματος.
  3. Η συνεργασία του Δικτύου με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, στην εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου, με στόχο την υποστήριξη των πληγέντων Μελών του από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες και σεισμούς, όπου χρήζουν προστασίας τόσο οι ίδιοι οι δήμοι όσο και οι φυσικοί πόροι τους.
  4. Οι δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω της σύνδεσης του Δικτύου με Ευρωβουλευτές και στελέχη και άλλων Κρατών Μελών, τα οποία αποτελούν ήδη Μέλη του Δικτύου.
  5. Η πραγματοποίηση ημερίδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να συζητηθούν τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τα Μέλη του Δικτύου, με την υποστήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κ. Κόκκαλη.
  6. Η υποστήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων του Δικτύου με στόχο την κλιματική αλλαγή από τα στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κ. Κόκκαλη και την παρότρυνση και άλλων Ευρωβουλευτών προς τον ίδιο στόχο.
  7. Η νέα δράση «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στις Πόλεις» και οι προοπτικές υλοποίησης έργου για τα Μέλη του Δικτύου.
  8. Η συμμετοχή του Ευρωβουλευτή κ. Πέτρου Κόκκαλη στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου, στις 20 Φεβρουαρίου 2021.

Με το κλείσιμο της συνάντησης οι εκπρόσωποι αμφοτέρων μερών συμφώνησαν στην πραγματοποίηση δεύτερης τηλεδιάσκεψης, παρουσίας του Ευρωβουλευτή κ. Πέτρου Κόκκαλη, την Τετάρτη στις 27 Ιανουαρίου 2021, όπου θα δοθεί σε όλους η ευκαιρία να συζητήσουν σε περισσότερο βάθος τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν τα Μέλη του Δικτύου και οι δυνατότητες περαιτέρω συναφούς συνεργειών.

Copyright © lakesnetwork.org