Παρέμβαση Του Δικτύου Πόλεων Με Λίμνες Επί Του Νομοσχεδίου Για Την Ίδρυση, Λειτουργία Και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων Επί Υδάτινων Επιφανειών Που Έχει Κατατεθεί Προς Διαβούλευση

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον μελών του σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, παρενέβη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προβάλλοντας τις θέσεις και τις απόψεις του στο περιεχόμενο επιλεγμένων άρθρων. Τα σχόλια ξεχωριστά για κάθε άρθρο αναφέρονται παρακάτω:

(άρθρο 8 παρ 1ε.)

Χάρτες ανάλογοι δεν υφίστανται για λίμνες. Επομένως α) θα πρέπει να συντάσσονται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και β) θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια υπηρεσία εγκρίνει τους χάρτες αυτούς (ώστε να έχουν την ισχύ των χαρτών της υδρογραφικής υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού).

(άρθρο 8 παρ 1θ.)

Στη περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης της λίμνης ποιος αποφασίζει για την παραχώρηση της λίμνης σε τμήματα με καθαρά υδατικό στοιχείο; Βασικό πρόβλημα της διάταξης αυτής είναι ότι το άρθρο 31 του Ν. 2971/2001, κρίθηκε μη επαρκές από το ΝΣΚ 315/2006 και 420/2007. Για τις λίμνες απαιτείται αλλαγή διατύπωσης.

(αρθρο 12 παρ. 1γ)

Ομοίως όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα (για άρθρο 8 παρ. 1θ). Στη περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης της λίμνης ποιος αποφασίζει για την παραχώρηση της λίμνης σε τμήματα με καθαρά υδατικό στοιχείο;

(άρθρο 12 παρ. 1δ)

Δεν αναφέρεται αν οι ίδιες υπηρεσίες χαράσσουν διάδρομο και για τις λίμνες.

(άρθρο 12 παρ. 1ε)

Υπάρχει υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εξέταση του σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης και σε περίπτωση υδατοδρομιου σε λίμνη;

( αρθρο 19)

Δεν αναφέρεται ποια είναι η αρμόδια αρχή διαχείρισης υδάτων σε λίμνη.

(αρθρο 27 παρ η)

Ο ΔΚΑΣ και οι κανονισμοί λιμένων ισχύουν για τις θάλασσες. Ισχύει το ίδιο καθεστώς και για τις λίμνες ή πρέπει να καθοριστεί χωριστά;

(Αρθρο 29)

Να γίνει πιο συγκεκριμένα ποιοι είναι οι συνιστώμενοι για το σκοπό αυτό δημοσίου χαρακτήρα φορείς.

(Αρθρο 13)

«Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου καθώς και η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου είναι διάρκειας 5 ετών». Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει ένας επενδυτής να αποσβέσει την επένδυσή του. Επίσης δεν του δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δίκτυο προτείνει 20 χρόνια.

Το σχέδιο νόμου φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.opengov.gr/yme/wp-content/uploads/downloads/2016/08/2016_08_04_Sxedio_Nomou_Ydatodromia.pdf

Copyright © lakesnetwork.org