Παρέμβαση Δημάρχου Ηράκλειας, κ. Γιώργου Κουτσάκη στη Γενική Συνέλευση Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 27.03.2021

Ο κ. Γιώργος Κουτσάκης τόνισε (1) τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την απόρριψη τοξικών και πλαστικών απορριμμάτων από τη χρήση φυτοφαρμάκων για τη βελτίωση των καλλιεργειών της περιοχής και (2) η παράλογη διαχείριση μιας λίμνης από πολλούς διαφορετικούς φορείς, θέμα το οποίο καταντάει κουραστικό, χρονοβόρο και μη παραγωγικό όταν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα οποιοδήποτε έργο στη λίμνη.

Copyright © lakesnetwork.org