Παρέμβαση Αντιδημάρχου Ζηρού, κ. Βασίλη Παπαβασιλείου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 27.03.2021

Ο κ. Παπαβασιλείου υπογράμμισε την παράλογη παραχώρηση της Ρυθμιστής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) αδειοδοτήσεων εγκατάστασης τριών αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή θέτοντας σε μεγάλο απειλητικό κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τον φυσικό πλούτο του τόπου. “..Για την Πράσινη Ενέργεια, διακυβεύονται πολλά…”

Copyright © lakesnetwork.org