• Αρχική
  • Νέα
  • Νέα
  • Ομιλία Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 27.03.2021, με θέμα “Περιβαλλοντική πολιτική, προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή” επισημαίνοντας τα Έργα και τις Δράσεις που προωθεί το ΥΠΕΝ για την ορθή διαχείριση των Υδατικών Πόρων.

Ομιλία Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 27.03.2021, με θέμα “Περιβαλλοντική πολιτική, προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή” επισημαίνοντας τα Έργα και τις Δράσεις που προωθεί το ΥΠΕΝ για την ορθή διαχείριση των Υδατικών Πόρων.

Copyright © lakesnetwork.org