Ομιλία Βουλευτή & Προέδρου Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, κ. Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 27.03.2021, με θέμα “Η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων & το Έργο της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής” αναδεικνύοντας τα Προγράμματα απορρύπανσης και διαχείρισης των αστικών βιομηχανικών λυμάτων, καθώς και αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης.

Copyright © lakesnetwork.org