Ομιλία Προέδρου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δημάρχου Δωρίδος, κ. Γιώργου Καπεντζώνη, στην εκπομπή Ο3 Όμικρον Τρία της ΕΡΤ3, 9.4.2021

Ο κ. Καπεντζώνης επεσήμανε τα πολλά και διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Λίμνες του Δικτύου, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μόλυνση από τα νιτρικά, οι διάφοροι φορείς διαχείρισης των Λιμνών, οι οποίοι αφαιρούν το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες όμως τελευταίες επωμίζονται τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες αποτελεί την κοινή προσπάθεια 46 Δήμων-Μελών από την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βρυξέλλες και άλλες χώρες του εξωτερικού για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων αλλά και με στόχο περαιτέρω δράσεων όπως η παρέμβαση στο Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας, η συνεχής ενημέρωση του Δικτύου καθώς και των Μελών του για την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποστήριξη των Μελών να συμμετάσχουν και εκείνα παρέχοντάς τους την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη μέσω ειδικού Συμβούλου πάνω στα Ευρωπαϊκά Θέματα με έδρα τις Βρυξέλλες. “…Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τις Λίμνες και το παραλίμνιο περιβάλλον, καθώς στοχεύουμε στην Ανάπτυξη και Αξιοποίηση των Λιμνών μας=Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής τους…Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι το Νερό είναι Πηγή Ζωής…”

Copyright © lakesnetwork.org