Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τον Καθηγητή, κ. Ευθύμιο Λέκκα

Ο στόχος υπογραφής του Μνημονίου αφορά την υποστήριξη της Αίτησης Χρηματοδότησης που απαιτείται για την Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)” του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

Η πρόσκληση αφορά μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση των Δήμων για τα εξής Υποέργα:

Α. Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές), βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Β. Οριζόντια υποχρεωτική επικουρική δράση ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.

Δεδομένου ότι:

1.Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ) έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της αναγνώρισης του σεισμικού κινδύνου και εκτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης – ενημέρωσης.

2.Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την υποστήριξη των Μελών του, Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, στην αποτελεσματική αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών αρμοδιότητας των Δήμων.

Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία του ΕΚΠΑ με Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, θα περιλαμβάνει την υποστήριξη στα ακόλουθα:

  • Υποστήριξη της Αίτησης Χρηματοδότησης με υπόδειγμα τεχνικού δελτίου και τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων.
  • Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα προστασίας σε περίπτωση σεισμού και συνοδών φαινομένων, που μπορεί να εκδηλωθούν και σε περίοδο ιδιαίτερων συνθηκών, όπως την περίοδο μιας πανδημίας (ενημερωτικές καμπάνιες).

Για το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Δρ. Ευθύμης Λέκκας,

Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Για το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Γεώργιος Καπεντζώνης

Δήμαρχος Δωρίδος, Πρόεδρος του Δικτύου

Copyright © lakesnetwork.org