Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Για Τη Μείωση Αποβλήτων (EWWR)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Αποβλήτων (ΕΕΜΑ) είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης για την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας.

Ενθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα κοινού (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς καθώς και τους ίδιους τους πολίτες) να συμμετάσχουν.

Το 2015 η ΕΕΜΑ  πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ρίξτε μια γρήγορη ματιά για το τι συνέβη εδώ!

Φέτος η ΕΕΜΑ 2016 πραγματοποιείται μεταξύ της 19ης και τις 27ης Νοεμβρίου του 2016.

Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.ewwr.eu/en

Copyright © lakesnetwork.org