Ένταξη των Μελών του Δικτύου στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα & την Ενέργεια.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ως Υποστηρικτής του Συμφώνου Δημάρχων, ενημέρωσε τα Μέλη του μέσω της επιστολής που ακολουθεί, για την ταυτότητα του Συμφώνου, τις προοπτικές που χαρίζει στους Δήμους που εντάσσονται σε αυτό, και τους χρηματοδοτικούς ορίζοντες που ανοίγονται μέσω αυτού.

“Στο πλαίσιο των πολλών και συχνών αλλαγών που αντιμετωπίζουμε στη λειτουργία των Δήμων μας, εντάσσεται και η υποχρέωση υπολογισμού δεικτών μέτρησης σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων μας.

Σε μια από αυτές τις υποχρεωτικότητες βρίσκεται πλέον και το Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Το Σύμφωνο που ξεκίνησε ως εθελοντική συμφωνία Δημάρχων το 2008, κέρδισε έδαφος και σήμερα αποτελεί το εργαλείο μέσα από το οποίο:

  • Υπολογίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Δήμου.
  • Αποτυπώνεται υποχρεωτικά για κάθε έργο, η αναφορά στους δείκτες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Και τα δυο αυτά σημεία συναποτελούν το επόμενο και υποχρεωτικό βήμα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα έργα μας την περίοδο 2021-2027, από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο («ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, 8ο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το περιβάλλον, InvestEU).

Παράλληλα η μέτρηση επίδοσης των Δήμων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), εκτός από το σημαντικό αποτέλεσμα που επιφέρει στην «απόδειξη» βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Δήμων μας, έχει και μια ακόμη ουσιαστική χρησιμότητα, τη χρηματοδότηση των έργων, καθώς σύμφωνα με τον αναπροσανατολισμό των χρηματοδοτήσεων για την επταετία 2021 – 2027, η μέτρηση των δεικτών ΣΒΑ είναι απαραίτητη για την έγκριση χρηματοδότησης των έργων.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες στο πλαίσιο αυτό, κατέγραψε τις ανάγκες των Δήμων – Μελών του, σχετικά με το Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Οι Δήμοι, προκειμένου να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του Συμφώνου θα πρέπει:

  1. Να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
  2. Να συντάξουν μελέτη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Από τη μελέτη θα προκύψει α./ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου και β./ τα έργα που χρειάζεται ο Δήμος για την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες μπορεί να συνδράμει και στις δυο αυτές διαδικασίες.

Μπορούμε να συζητήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης όλα τα θέματα, νομοθετικά και χρηματοδοτικά, που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Είμαστε στη διάθεση σας για να προωθήσουμε μαζί, το πρώτο βήμα των Δήμων στην ένταξη του Συμφώνου των Δημάρχων και στη συνέχεια την χρηματοδότηση των έργων που θα ενταχθούν σε αυτό.”

 Ο Πρόεδρος Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Γεώργιος Καπεντζώνης-Δήμαρχος ΔωρίδοςΜέλος Δ.Σ Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Επικεφαλής Δράσης Συμφώνου Δημάρχων, Γεώργιος Κουτσάκης-Δήμαρχος Ηράκλειας
Copyright © lakesnetwork.org