Δήλωση κ. Stergiou Andreas, Δημάρχου Δήμος Αργιθέας και Προέδρου Δίκτυο Πίνδος, για τη συμμετοχή στην Έκθεση που αγαπά το Περιβάλλον 💧 Verde-tec 2022 ☘️

Δήλωση κ. Stergiou Andreas, Δημάρχου Δήμος Αργιθέας και Προέδρου Δίκτυο Πίνδος, για τη συμμετοχή στην Έκθεση που αγαπά το Περιβάλλον 💧Verde-tec 2022 ☘️ “Φέτος τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι Καινοτομίες πάνω στις Πράσινες Πολιτικές για το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Συμμετέχουμε για να προσφέρουμε αλλά και να μάθουμε”

Copyright © lakesnetwork.org