Δήλωση κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστή του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, για τη συμμετοχή του Δικτύου στην Έκθεση που αγαπά το Περιβάλλον! ⚡️ Verde-tec 💨🌪18-20/3/22.

Δήλωση κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστή του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, για τη συμμετοχή του Δικτύου στην Έκθεση που αγαπά το Περιβάλλον! ⚡️Verde-tec💨🌪18-20/3/22. “Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες συμμετέχει δυναμικά και φέτος στην VERDE, ως εκπρόσωπος των Μελών του από την Ελλάδα και την Κύπρο, επιθυμώντας να προβάλλει τις δράσεις των Μελών του και τους σκοπούς, αλλά και να μάθει ό,τι καινούριο υπάρχει πάνω στις Νέες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και στην Κυκλική Οικονομία”

Copyright © lakesnetwork.org