Δήλωση κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ, Δημάρχου Χερσονήσου , για τη συμμετοχή στην Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος 💦 Verde-tec 2022 🌿 Κ.Ε.Δ.Ε ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ

Δήλωση κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ, Δημάρχου Χερσονήσου , για τη συμμετοχή στην Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος 💦 Verde-tec 2022 🌿Κ.Ε.Δ.ΕΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ “Ολόκληρη η Αυτοδιοίκηση οφείλει να στέκεται στο πλευρό όλων των δημοτών στην επίλυση και ριζική αντιμετώπιση των ζητημάτων που ταλανίζουν τους πολίτες. Βρισκόμαστε φέτος εδώ ως Δήμος Χερσονήσου, ΚΕΔΕ & ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδος, για να παρουσιάσουμε Καλές Πρωτοπόρες Πρακτικές εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας και της Ορθής Διαχείρισης Απορριμμάτων”

Copyright © lakesnetwork.org