Δήλωση κ. Χρήστος Γκρέκος, Συντονιστή του Δίκτυο Πίνδος, για τη συμμετοχή του Δικτύου Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, στην Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος 🌞 Verde-tec 2022 🍃 18-20/3/22

Δήλωση κ. Χρήστος Γκρέκος, Συντονιστή του Δίκτυο Πίνδος, για τη συμμετοχή του Δικτύου Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, στην Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος 🌞Verde-tec 2022 🍃 18-20/3/22 “Το Δίκτυο Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ, συμμετέχει ως εκπρόσωπος των Μελών του, των ορεινών Δήμων της Πίνδου, προκειμένου να προβάλλει τις δράσεις και τα έργα τους, αλλά και παράλληλα να ενημερωθεί για τις Τεχνολογίες της Κυκλικής Οικονομίας, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Ορθής Διαχείρισης Αποβλήτων”Stergiou Andreas

Copyright © lakesnetwork.org