• Αρχική
  • Νέα
  • Νέα
  • Χαιρετισμός και ομιλία του Προέδρου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δημάρχου Δωρίδος, κ. Γιώργου Καπεντζώνη, στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου, 27.03.2021, με θέμα “Εφαρμογή του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου στη διαχείριση του Νερού”.

Χαιρετισμός και ομιλία του Προέδρου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δημάρχου Δωρίδος, κ. Γιώργου Καπεντζώνη, στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου, 27.03.2021, με θέμα “Εφαρμογή του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου στη διαχείριση του Νερού”.

Copyright © lakesnetwork.org