Χαιρετισμός και ομιλία του Προέδρου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δημάρχου Δωρίδος, κ. Γιώργου Καπεντζώνη, στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου, 27.03.2021, με θέμα “Εφαρμογή του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου στη διαχείριση του Νερού”.

Copyright © lakesnetwork.org