2η Συνεδρίαση 2020 Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η 2η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2020.

Συζητήθηκαν:

  • Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τους Δήμους για την αντιμετώπισή του, καθώς και η λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
  • Οι δράσεις του Δικτύου που αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και οι ενέργειες για τη συνέχισή τους, όταν η χώρα επανέλθει στην κανονικότητα.
  • Τα σημεία του νέου Περιβαλλοντικού Νόμου που επηρεάζουν τους Δήμους – Μέλη και τους τομείς δράσεις του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

Αποφασίστηκαν:

  • Η εγγραφή του Δικτύου στους Περιβαλλοντικούς Φορείς που προβλέπει ο νόμος, για να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στη δημόσια διαβούλευση και τα σημαντικά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η κίνηση των διαδικασιών για την απόκτηση Διαχειριστικής και Τεχνικής Επάρκειας, ώστε το Δίκτυο να έχει τη δυνατότητα παροχής στους Δήμους-Μέλη του ανάλογης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.
Copyright © lakesnetwork.org