1η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το 2023

1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έτος 2023, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συσκέψεων Zoom.us.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022 και προϋπολογισμού 2023.
  2. Ανανέωση των παρακάτω συμβάσεων:
  3. Με τον Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δικτύου κ. Ανδρέα Μηλιώνη.
  4. Με τον Νομικό Σύμβουλο του Δικτύου κ. Γεώργιο Βλαχάκη.
  5. Με τον Λογιστή του Δικτύου κ. Βασίλειο Κωστούλα.

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

  • Πραγματοποίηση Συνεδρίου με θέμα «Χρήση και Διαχείριση Νερού & Λιμνών» στον Δήμο Ήλιδας, στις 11-12 Μαρτίου 2023.
Copyright © lakesnetwork.org