Λίμνη Μαραθώνα

Ο Ταμιευτήρας του Μαραθώνα δημιουργήθηκε με την κατασκευή Φράγματος που βρίσκεται στο νομό Αττικής στη συμβολή των ρεμάτων του Χάραδρου και του Βαρνάβα. Οι εργασίες για την κατασκευή του Φράγματος άρχισαν το 1926 και ολοκληρώθηκαν το 1929. Το Φράγμα έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και είναι εξ ολοκλήρου επενδεδυμένο με Πεντελικό μάρμαρο, γεγονός που του προσδίδει μοναδικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Λόγω της εγγύτητάς του με την Αθήνα, ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα λειτουργεί ως βοηθητική πηγή υδροληψίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η τροφοδότησή του γίνεται από τους ταμιευτήρες της Υλίκης και του Μόρνου μέσω του Υδραγωγείου Υλίκης και του Ενωτικού Υδραγωγείου Μόρνου – Υλίκης.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Copyright © lakesnetwork.org