Φράγμα Αποσελέμη

Το φράγμα Αποσελέμη ήταν ένα τεχνικό έργο που τελικά ολοκληρώθηκε το 2012. Στο βυθό του φράγματος υπάρχει το μικρό χωριό Σφεντύλι, οι λιγοστοί κάτοικοι του οποίου απομακρύνθηκαν.

Τα νερά της λίμνης της Λαγκάδας, όπως λέγεται η ευρύτερη περιοχή, προέρχονται κυρίως από το Οροπέδιο Λασιθίου. Η λίμνη μέσα σε λίγα χρόνια έχει μετατραπεί σε σημαντικό υδροβιότοπο.

Πηγή: «Λίμνες στην Ελλάδα. Μαρτυρίες και Καταγραφές», Δρ. Θεόδωρος Κουσουρής, ΕΚΚΕ 2013

Copyright © lakesnetwork.org