ISO 9001.2015

Πιστοποίηση ISO 9001.2015

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες έχει λάβει Πιστοποίηση Διαχειριστικής και Τεχνικής Επάρκειας μέσω του ISO -9001-2015, για την  παροχή σχετικών υπηρεσιών στους Δήμους-Μέλη του.

Το Δίκτυο θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους Δήμους μέλη του στα θέματα:

 • Εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Ταχύτητας σύνταξης και υποβολής φακέλων για χρηματοδότηση.
 • Μείωσης κόστους των παρεχομένων Υπηρεσιών.
 • Εξοικονόμησης χρόνου υλοποίησης.

Η διαχειριστική επάρκεια (ISO 9001:2015) θα περιλαμβάνει, την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας για όλα τα παρακάτω αναφερόμενα, ώστε το Δίκτυο να έχει τη δυνατότητα παροχής στα Μέλη του ανάλογης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

  • Εκπόνηση μελετών Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων.
  • Σύνταξη τευχών διακηρύξεων και λοιπών διαδικασιών προκήρυξης έργων και προμηθειών.
  • Αξιολόγηση προσφορών (τεχνικών, οικονομικών), έργων και προμηθειών.
  • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας,
  • Εκπόνηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ποιότητας.
  • Παρακολούθηση, επίβλεψη υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων, έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
  • Διαχείριση Έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
  • Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα.
  • Συμπράξεις έργων και έργων παραχώρησης.
  • Αναπτυξιακά έργα και δράσεις.
  • Ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα.
  • Ανάπτυξη λογισμικού ψηφιακών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη οργανωτικής δομής ΟΤΑ, & ΝΠΔΔ.
  • Εκπόνηση μελετών.
  • Εκπόνηση ερευνών.
  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση προσωπικού ΟΤΑ, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση ιδιωτών.
  • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.
  • Σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων ΟΤΑ.
  • Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ.
  • Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής υποστήριξης.
  • Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης & νομικών συμβουλών.
  • Εκπόνηση, σύνταξη, παρακολούθηση, υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.

  Πιστοποιητικό ISO

  Πιστοποιητικό IQNET

  Πολιτική Ποιότητας

  Copyright © lakesnetwork.org