Δήμος Ορχομενού

Ο σημερινός Δήμος Ορχομενού (με έδρα την Δημοτική Κοινότητα του Ορχομενού) προήλθε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ορχομενού και Ακραιφνίας σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (νόμος 3852/2010) και έχει πληθυσμό 11.688 κατοίκους (απογραφή 2011) και έκταση 415.914 στρέμματα. Ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας) και αποτελείται από 1 Δημοτική Κοινότητα (Ορχομενού) και 10 Τοπικές Κοινότητες που μοιράζονται σε 2 Δημοτικές Ενότητες.

Περισσότερα: http://www.orchomenos.gr

Copyright © lakesnetwork.org