Δήμος Καρδίτσας

Η σύνταξη ενός οδηγού για την πόλη, μέρος του συνολικότερου εγχειρήματος αποτύπωσης του πολιτισμικού αποθέματος του νομού Καρδίτσας, το οποίο επιχειρείται εδώ, προσέκρουε για χρόνια στην έλλειψη συστηματικής καταγραφής και μελέτης της συγκρότησης, της ιστορικής εξέλιξης και της σύγχρονης φυσιογνωμίας της Καρδίτσας. Το Μουσείο Πόλης του δήμου Καρδίτσας φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό.

Οι πρώτες ασφαλείς πληροφορίες για την ύπαρξη της Καρδίτσας ανάγονται στον 15ο αιώνα και προέρχονται από οθωμανικές διοικητικές πηγές. Το «karditsa» θεωρείται παραφθορά του σλαβικού «Gradista», το οποίο σημαίνει «οριοθετημένος, οχυρωμένος τόπος», χωρίς όμως να εντοπίζεται διαχρονικά κάποια φρουριακή κατασκευή στην περιοχή.

Περισσότερα: http://www.dimoskarditsas.gov.gr

Copyright © lakesnetwork.org